Pārstrāde

Dacia un apkārtējā vide
DACIA apzinās savu lomu stabilā sabiedrības attīstībā, rīkojas saskaņā ar automašīnu ražotājiem izvirzītajiem uzdevumiem un cenšas ne tikai ievērot piemērojamos ekoloģiskos standartus, tostarp saistībā ar materiālu pārstrādi, bet arī veidot savu turpinājumu. Vides piesārņojuma līmeņa samazināšanu ietekmē ne tikai tādi faktori kā enerģijas un materiālu patēriņa samazināšana vai tādu alternatīvu izstrāde tradicionālo dzinēju izveidošanai, kurās DACIA ir guvis ievērojamus sasniegumus, bet arī atjaunošanai un pārstrādei piemērotu aprīkojuma un rezerves daļu izmantošana transportlīdzekļu konstrukcijas projektēšanas posmā.

DACIA ražošanā izmanto tikai augstas kvalitātes izejmateriālus, kas atbilst augstām ekoloģiskajām prasībām un ir draudzīgi apkārtējai videi. Detaļu precīzās marķēšanas sistēma atbilstoši Eiropas Savienības noteikumu krājumu prasībām ļauj tos vienkārši identificēt demontāžas laikā, kas ir nepieciešams, izgūstot pārstrādājamos materiālus.