Jauna nomenklatūra jaunajiem dīzeļdegvielas un benzīna dzinējiem

Blue dCi dīzeļdzinēji
Lai samazinātu emisiju līmeni, jaunie Blue dCi dīzeļdzinēji ir aprīkoti ar selektīvās katalītiskās redukcijas (SCR*) sistēmu, kas darbojas ar AdBlue®. Šī tehnoloģija dīzeļdzinēju ģenerētos slāpekļa oksīdus (NOx) nepārtraukti pārveido nekaitīgās gāzēs (ūdens tvaikos un slāpeklī).
Šī tehnoloģija efektīvi darbojas jebkuros apstākļos, nesamazinot Blue dCi dzinēju jaudu. Tās izmantošana ļauj automašīnām atbilst daudz stingrākām un vairāk ierobežojošām prasībām, kas ir noteiktas jaunajos standartos.
Priekšrocības
AdBlue® ūdens šķīdums, kas satur 32,5% tīra karbamīda un 67,5% demineralizēta ūdens, ir bezkrāsains un nav toksisks.

AdBlue® ir pieejams lielākajā daļā DUS.

Laiku pa laikam automašīna informē par AdBlue® rezervuāru uzpildīšanas nepieciešamību.

Ar pilnu AdBlue® rezervuāru pietiek 6–8 pilnām degvielas uzpildes reizēm.
Uzmanību
AdBlue® ir jāizmanto tīrā veidā.

Tam ir savs rezervuārs, kas ir viegli pieejams no ārpuses caur atsevišķu vai kopēju degvielas tvertnes aizvaru.

Nelejiet AdBlue® dīzeļdegvielas tvertnē vai dīzeļdegvielu AdBlue® tvertnē.

Kļūdas gadījumā neiedarbiniet dzinēju, jo tas var sabojāt SCR sistēmu.
(*) Selektīvās katalītiskās reducēšanas sistēma darbojas, iesmidzinot izplūdes katalizatorā no AdBlue® iegūto amonjaku (NH3). Šādā veidā izraisītā ķīmiskā reakcija pārveido slāpekļa oksīdus (NOx) nekaitīgās gāzēs (ūdens tvaikos un slāpeklī).

(* *) AdBlue® patēriņš ir atkarīgs no ekspluatācijas apstākļiem, aprīkojuma un automašīnas vadības stila. AdBlue® rezervuāra tilpums ir 15–20 litri atkarībā no modeļa .
Benzīna dzinēji ar daļiņu filtru (FAP)
Lai samazinātu cieto daļiņu izmešus, jaunajiem benzīna dzinējiem ar tiešo iesmidzināšanu izplūdes sistēmā ir uzstādīts cieto daļiņu filtru (FAP).

Izmantotā tehnoloģija attīra izplūdes gāzes no cietajām daļiņām, tās aizturot profilētas šūnu formā izveidotā mikroporu struktūrā, un pēc tam tās sadedzina automātiskās un regulārās reģenerācijas laikā. Turklāt nepārtrauktās ķīmiskās reakcijas laikā slāpekļa oksīdi (NOx), oglekļa monoksīds (СО) un nesadegušie ogļūdeņraži (HC) pārveidojas par oglekļa dioksīdu (CO2) un nekaitīgām gāzēm, ūdens tvaiku (H2O) un slāpekli (N2).

Ar šo tehnoloģiju aprīkoto benzīna dzinēju klāsta nosaukums ir TCe FAP.
Priekšrocības
Kvēpu filtram nav nepieciešama apkope.

Tas neietekmē automašīnas vadību.

Bet pats galvenais— tas neietekmē degvielas patēriņu un CO2 izmešus.
Uzzināt sīkāk
Procedūras pamatā ir realitātei tuvos apstākļos veikti pētījumi, tāpēc to aprēķini atspoguļo faktisko ikdienas patēriņu.