DACIA SPRING

Izmantojiet valsts subsīdiju
4 500 € apmērā
Dacia Spring

Dacia Jogger

no 171 € / mēnesī
Jogger

Jogger

Latvijas Ģimenes Auto 2023
Dacia Jogger

JAUNS DACIA TĒLS

mēs ieviešam jaunu logotipu, jaunu krāsu gammu un atjauninātu modeļu klāstu
Dacia New Identity