Jautājumi

1. Kāds ir ar LPG iekārtu aprīkota automobiļa degvielas patēriņš un brauciena attālums ar vienu uzpildi?

Gāzes blīvums ir zemāks nekā benzīna blīvums vienā un tajā pašā tilpuma vienībā, tādēļ gāzes degvielas patēriņš ir par 10–20 % lielāks.


Turklāt LPG degvielas tvertne ir mazāka (piemēram, modelim Sandero ir 32 litru gāzes tvertne, salīdzinot ar 50 litru benzīna tvertni), tādēļ transportlīdzekļa brauciena attālums ar vienu uzpildi, izmantojot sašķidrinātu naftas gāzi, var būt 200–300 km, bet, izmantojot abu veidu degvielu, tas var sasniegt 1200 km.
2. Vai LPG ietekmē dzinēja ekspluatācijas ilgumu?
Jā, turklāt labvēlīgi. LPG sadegšanas process ir tīrāks, tādēļ motoreļļa ilgāk saglabā savas īpašības, un, tā kā LPG ir augstāks oktānskaitlis, dzinējs darbojas optimāli. Abas šīs priekšrocības ļauj LPG dzinējam sasniegt tādu pašu ekspluatācijas ilgumu kā dīzeļdzinējam.
3. Vai LPG iekārta ir sprādzienbīstama?
Nē. Sašķidrinātās gāzes tvertne ir izgatavota no izturīga tērauda, kas ir sešas reizes biezāks nekā parastā tvertnē. Drošību vēl vairāk paaugstina tādi pieci elementi kā pretvārsts, uzpildes vārsts ar ierobežotāju (līdz 70–80 % tvertnes ietilpības), plūsmas ierobežotājvārsts, elektromagnētiskais vārsts un drošības vārsts.
4. Vai ir jūtama kāda atšķirība, vadot automobili, kas aprīkots ar LPG iekārtu un benzīna motoru?

Sensori LPG sistēmā nolasa benzīna padeves sensoru rādījumus. Tad LPG sensors atslēdz benzīna padevi un nomaina to ar gāzi.


Ja LPG sistēma darbojas bez traucējumiem, vadot transportlīdzekli, kas aprīkots ar gāzes iekārtu vai benzīna dzinēju, atšķirībām jābūt nemanāmām.
5. Vai LPG iekārtas degvielas tvertne aizņem vietu automobiļa bagāžas nodalījumā?
Nē, jo šī tvertne tiek uzstādīta rezerves ritenim paredzētajā vietā. Rezerves ritenis tiek aizstāts ar remonta komplektu, tādēļ bagāžas nodalījuma ietilpība paliek nemainīga.