Ieguvums

Dacia LPG

Drošība

Sašķidrinātās gāzes tvertnes tiek izgatavotas no augstas stiprības tērauda, un to sienas biezums sešas reizes pārsniedz sienas biezumu klasiskajās degvielas  tvertnēs.

Šīs tvertnes aprīko ar pieciem elementiem, kas paaugstina lietošanas drošību: tām ir pretvārsts, uzpildes vārsts ar ierobežotāju (līdz 70–80 % tvertnes ietilpības), plūsmas ierobežotājvārsts, elektromagnētiskais vārsts un drošības vārsts.
Dacia LPG

Garantija

Motoram ar rūpnīcā uzstādītu LPG iekārtu — tāpat kā benzīna dzinējam un dīzeļdzinējam — ir rūpnīcas garantija uz pieciem gadiem vai 100 000 km nobraukuma.

Ja LPG iekārtu uzstāda cits uzņēmums, automobilis automātiski zaudē rūpnīcas garantiju.
Dacia LPG

Tehniskā apkope

Tehniskās apkopes programma automobiļiem ar rūpnīcā uzstādītu LPG iekārtu ir tāda pati kā programma, kas paredzēta automobiļiem ar benzīna dzinēju , un tā tiek īstenota kārtējās apkopes laikā autoservisā (ņemot vērā ražotāja ieteikumus). Klienti, kas iegādājušies automobili ar rūpnīcā uzstādītu LPG iekārtu, var izmantot arī īpašos tehniskās apkopes piedāvājumus, tāpat kā tie klienti, kas izvēlējušies cita veida dzinēju.

Ilgāks dzinēja ekspluatācijas termiņš — LPG padeve ir tīrāka, un degviela pilnībā sadeg, neatstājot sadegšanas produktus, un tas pagarina gan smēreļļas, gan paša dzinēja ekspluatācijas laiku.
Dacia LPG

Brauciena attālums ar vienu uzpildi un ietaupījumi

Automobiļi ar LPG iekārtu ir aprīkoti ar divām degvielas tvertnēm, un tas palielina brauciena attālumu ar vienu uzpildi.


Sašķidrinātā gāze ir arī lētāka degviela — tās vidējā cena ir par aptuveni 50 %* zemāka nekā benzīna cena un par aptuveni 40 %* zemāka nekā dīzeļdegvielas cena.  

* Avots: AEGPL, 2016. gada septembris.

Rūpes par vidi
LPG degviela nesatur benzolu un neizdala cietās daļiņas. Salīdzinot ar parasto degvielu, sašķidrinātajā gāzē ir daudz mazāk piemaisījumu (oglekļa monoksīda CO, oglekļa dioksīda CO 2 , ogļūdeņraž u COX u. c.).


LPG dedzināšana par aptuveni 70 % samazina slāpekļa oksīdu NOX emisijas, t. i., par aptuveni 99 % salīdzinājumā ar citiem degvielas veidiem. Dzinējs ar LPG iekārtu arī strādā par 50 % klusāk nekā dīzeļdzinējs.

Ja sasniegsim 2020. gadam izvirzīto mērķi un kopējais ar LPG iekārtām aprīkoto automobiļu skaits Eiropā būs 10 %, varēsim samazināt CO 2 emisijas atmosfērā par 350 miljoniem tonnu.