Kas ir LPG?

LPG (liquified petroleum gas — sašķidrināta naftas gāze) ir zem spiediena izveidots propāna un butāna maisījums. Ražošanas procesā klasteris izmainās un notiek pāreja no gāzveida stāvokļa uz šķidru stāvokli — tādējādi samazinās tilpums, un tas atvieglo turpmāko transportēšanu un izplatīšanu.

30% LPG iegūst naftas pārstrādes procesā, un 70% — dabasgāzes atradnēs un naftas urbumos.

Ekonomiskā un ekoloģiskā aspektā LPG ir pārāka par benzīnu un dīzeļdegvielu, tādēļ to plaši izmanto rūpniecībā un autobūvē.
Kā tas darbojas?
Automobiļi ar ECO-G iekārtām nav hibrīdautomobiļi. Tie ir transportlīdzekļi ar divām degvielas padeves sistēmām, kas aprīkoti ar divām atsevišķām degvielas tvertnēm (viena ašķidrināta naftas gāze …), un tās abas var izmantot dzinēja piedziņai.

LPG sašķidrinātās gāzes tvertne parasti atrodas rezerves ritenim paredzētajā vietā un tādēļ nesamazina bagāžas nodalījuma ietilpību.

Automobilis automātiski ieslēdzas benzīna padeves režīmā, bet jebkurā brīdī, kad dzinējs ir sasniedzis noteiktu temperatūru, vadītājs var pārslēgt benzīna padevi uz gāzes piedziņu.